กีตาร์ Taylor ล๊อตใหม่มาถึงแล้ว ครั้งนี้สินค้ามามากที่สุด
ตามความต้องการของนักกีตาร์ชาวไทย ที่เพิ่มมากขึ้น
จนสินค้าขาดตลาดเกือบทุกรุ่น !


…Taylor Guitars รุ่นที่มาใหม่ มีดังนี้…

– Big Baby
– GS Mini Mahogany
– 110 , 110CE
– 214 CE sunburst, 214CE black
– 316 CE
– DN3E
– Koa มีรุ่น GA-K, GS-K , GA-KE, GS-KE และ K-16CE
– Artist Series : SCCSM ( Steven Curtis Champman), DDSM ( Doyle Dykes )
– Presentation Series (จำหน่ายที่ ร้าน Guitar Room , Central World เท่าน้น) : PS14CE, PS16CE

ขอเชิญสมาชิกที่สนใจ แวะชมและทดลอง ได้ทุกสาขา

ณ ร้าน Music Collection และ Guitar Room (รุ่นไฮเอ็น ทดสอบได้ที่ร้าน Guitar Room เท่านั้น)