พาเที่ยวโรงงาน “Taylor Guitars” ที่ Mexico
โรงงานแห่งที่สอง ตั้งอยู่ห่างจากโรงงานอเมริกาเพียง 1 ชั่วโมง เท่านั้น
ปัจจุบัน Taylor Guitar นั้น เป็นกีตาร์โปร่งแบรนด์อันดับหนึ่ง ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในอเมริกา

หมายเหต:
เพื่อความคมชัด แนะนำให้ปรับที่ youtube ให้เป็นการแสดง VDO คุณภาพแบบ 720p HD
(คลิกที่รูปเฟือง/การตั้งค่า เลือกคุณภาพ 720pHD)