พูดคุยกับ Taylor Guitars USA เรื่องความชื้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลรักษากีตาร์โปร่งให้พร้อมใช้งาน

ขอขอบคุณ ร้าน Music Collection (www.music.co.th) และ Mr. Glen Wolf (Customer Service Manager) จาก Taylor Guitars USA.