ติดต่อลงโฆษณาบนเว็บไซด์ TEL 083-189-6789
Posts tagged "Martin Retro Series"
  • Martin Retro Series

    Martin Retro Series

    กีต้าร์มาติน Retro Series ด้วยการนำกีต้าร์ ใน Museum ที่อยู่ในโรงงานมาติน ซึ่งเป็นกีต้าร์ที่ผลิตขึ้นในปี ยุคก่อนสงครามโลก มาเป็นต้นแบบในการผลิต Retro Series ทั้งในส่วนของ โครงสร้าง และลักษณะโทนเสียง อ่านต่อ