ติดต่อลงโฆษณาบนเว็บไซด์ TEL 083-189-6789
Posts tagged "Jack & Danny guitar"
  • รีวิว Jack & Danny D110

    รีวิว Jack & Danny D110

    ให้เสียงหนา full power มากๆ เสียงออกชัดเจนทั้งการเล่นตีคอร์ด และ picking งานประกอบสวยงาม อ่านต่อ