ติดต่อลงโฆษณาบนเว็บไซด์ TEL 083-189-6789
Posts tagged "AGA Soundcloud acoustic amp"
  • AGA Soundcloud acoustic amp

    AGA Soundcloud acoustic amp

    แม้จะเป็นตู้แอมป์ขนาดเล็ก แต่ให้เสียงที่ใหญ่เกินตัวพอสมควร มีให้เลือกทั้ง 20วัตต์ และ 40วัตต์ อ่านต่อ