สามารถติดตามข่าวสารสินค้าและบริการต่างๆของ Yamaha ได้ทาง
เว็บไซด์ http://th.yamaha.com
แฟนเพจ https://www.facebook.com/yamahamusicthailand