สอบถามข้อมูล หรือ ทดสอบสินค้า ได้ที่:

ร้าน Theera Music เวิ้งนครเกษม
เว็บไซด์ http://www.theeramusic.com
แฟนเพจ https://www.Facebook.com/TheeraMusic
TEL : 02-2248821, 02-2244998, 02-2239127

ร้าน Music City at Central Rama9
แฟนเพจ https://www.facebook.com/musiccitybkk
TEL : 02 108 3129