ขอขอบคุณ ร้าน… “Guitar Room” , “Music Collection” ตัวแทนจำหน่าย Martin Guitar อย่างเป็นทางการ แต่เพียงผู้เดียว ในประเทศไทย

…อำนวยความสะดวก ปะรสานงาน และสถานที่ถ่ายทำ (Open Talk) at Guitar Room 4FL Central World (zone C)

ชมสินค้า และบริการ เวบไซด์ www.Music.co.th