ตู้แอมป์ Power Werks รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อร้าน Inter Music Thailand (www.InterMusicThailand.com)