NUVO LOVE STORY CONCERT

NUVO LOVE STORY CONCERT

วันที่ เวลา :
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 / 15.00 น.

ประตูเปิด ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที

วันจำหน่ายบัตร :
ตั้งแต่ 08 ธันวาคม 2557 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป

ช่องทางการจัดจำหน่าย www.thaiticketmajor.com

บัตรราคา
4,000 บาท
3,000 บาท
2,500 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท