ช่องทางติดตามผลงานของ Nobu Matsumura  
http://www.youtube.com/Nobu777kotaro
 
และเตรียมพบกับเขา ในช่วง Finger Trick ! 
จะเป็นอะไรนั้น โปรดติดตาม เร็วๆ นี้ www.Youtube.com/FingerTrickGuitar