ขอขอบคุณ AMI Event & AMI Records มา ณ โอกาส นี้ (www.amithailand.com)
ผู้จัดการแสดง MARTIN TAYLOR Exclusively (A)-LIVE in BKK

ขอขอบคุณ ดร. ภาณุ เชาว์ปรีชา ผู้บริการ Music Acumen ร้านจำหน่ายกีต้าร์ Peerless และ Archtop Guitars มากมาย

www.MusicAcumen.com (http://www.facebook.com/MusicAcumen)