เจาะรายละเอียด Martin OOO-28 Prewar (1931)

เจาะรายละเอียด Martin D-28 Prewar (1941), Martin D-28 (1950),
และ Martin Golden Era Limited Edition 2000

Martin OOO-28 (ปี 1931) Prewar สิ่งประดิษฐ์อันสุดยอด
ถือเป็นผลงานอันยอดเยี่ยม ของ Martin Guitar ซึ่งถือเป็นต้นแบบให้กับกีต้าร์ทรง OOO ให้รุ่นต่อๆ มา

Martin D-28 (ปี 1941) Prewar
มาตินรุ่นนี้ คือสุดยอดของกีต้าร์สายเหล็ก(Flat-Top)
ทั้งรูปทรง (Body Style) ประเภทของไม้ที่เลือกใช้เพื่อประกอบเป็นกีต้าร์ (Top Back & Side)
โครงสร้งด้านใน (Bracing) และส่วนผสมย่อยอื่นๆ ใน D-28 ถือเป็นสุดยอดทางการประดิษฐ์
และเป็นต้นแบบให้กับกีต้าร์ในทุกๆ ยุคสมัย

Martin Stauffer
3-23 stauffer c. 1845
คือผลงานชิ้นแรก และชิ้นสำคัญของ Martin Guitar
ที่เกิดให้เกินการพัฒนาในการทำกีต้าร์โปร่ง
และถือเป็นคุณค่าอันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของ Martin และโดยเฉพาะนักสะสม
ขอบพระคุณ ดร. รักษ์, สำหรับกีต้าร์ Martin Prewar ข้อมูล และสถานที่

โดย www.Acousticthai.Net