ในช่วง 108 Reviews ขอแนะนำ Magnetic Soundhole Pickup รุ่น M80 โดย Lr.Baggs

สะดวกทั้งการติดตั้ง การใช้งาน และที่สำคัญ ยังมี 2 โหมดในการใช้งาน คือทั้ง Active และ Passive

LR Baggs M80 Magnetic Soundhole Pickup
A magnetic pickup with full range 3D body sensitivity.

The more body that a pickup can capture, the more natural and inspiring the sound will be. 

The new M80 Magnetic Soundhole Pickup's built-in 3D sensor picks up the entire frequency range
of your guitar's body and captures more of its acoustic soul than any single pickup ever created.

The secret of the M80 is the patented floating secondary coil that acts both as a humbucking coil and a 3D body sensor.
By deftly unlocking the secondary coil a robust full range signal is created as the body vibrates and the floating coil interacts
with the magnets. The coil is tuned to respond to the entire frequency range of the guitar and the proprietary suspension
allows each axis of the 3D coil to contribute, thereby adding enhanced richness and complexity to the sound.

Finally, just the right amount of body signal is added to the string signal for an all-in-one pickup that
will capture the character of your guitar like no other magnetic pickup ever created.

Features:
Active/Passive mode
Battery check
Easy installation in minutes
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อร้าน Theera Music หรือ Music City
www.TheeraMusic.com , www.Facebook.com/TheeraMusic