Lanikai Ukulele งานมาตรฐาน จากบริษัท Hofner, Germany
สำหรับผู้ที่กำลังมองหาอูคูเลเล่ ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ถึงระดับมืออาชีพ
ท่านสามารถปริ้นคูปอง ท่านล่างนี้
เพื่อขอใช้สิทธิ์ส่วนลด ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในคูปอง

ทดสอบสินค้า หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

Guitar Room (4th Floor Central World)
และร้าน Music Collection ทุกๆ สาขา ( www.Music.co.th )