วกีตาร์ James Cooper รุ่น Sincharoen Brothers และรุ่น Accompany


– กีตาร์ James Cooper รุ่น Sincharoen Brothers (มาพร้อมภาคไฟฟ้า)
Top Wood : Solid Spruce
Back & Side Wood : Laminate Mahogany
ราคา 9,900 บาท แถมกระเป๋า

– กีตาร์ James Cooper รุ่น Accompany (มาพร้อมภาคไฟฟ้า)
Top Wood : Solid Spruce
Back & Side Wood : Laminate Indian Rosewood
ราคา 16,500 บาท แถม hard-case

สนใจกีตาร์ “James Cooper” 

กรุณาต่อสอบถามทางแฟนเพจร้าน
www.facebook.com/Bigboyguitar หรือ…
www.facebook.com/jamescooperguitars