ขอขอบคุณ AMI Event & AMI Records (www.amithailand.com)

และท่านสามารถติดตามผลงาน คุณ HUCKY Eichelmann ได้ที่ http://www.huckyeichelmann.com

รายละเอียดผลงานเพลงล่าสุดของคุณ Hucky Eichelmann : http://acousticthai.net/hucky-eichelmann-guitar-favorites-album.html