สัมภาษณ์ “ช่างมด” คนสร้างกีต้าร์โปร่ง ภายใต้ชื่อ “Hippo Acoustic Guitar”

ภาพตัวอย่าง ผลงานบางส่วน ภายใต้ชื่อ "Hippo Acoustic Guitar"