พูดคุยกับ “ดร. รักษ์” นักสะสมกีต้าร์โปร่งอันดับ 1 ของเมืองไทย
ผู้ครอบครองกีต้าร์โปร่ง Martin Prewar ถึง 3 ตัว (ถือเป็นกีต้าร์ต้นแบบให้กีต้าร์โปร่ง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน) และกีต้าร์อื่นๆที่น่าสนใจอีกหลายๆรุ่น
พร้อม เล่าประวัติศาสตร์ของกีต้าร์โปร่ง ตั้งแต่ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 (ก่อนปี 1933) การพัฒนาจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน

กีต้าร์ Martin ในยุค Prewar ถือเป็นต้นแบบให้กับกีต้าร์โปร่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่มีคุณค่าในแง่ประวัติศาสตร์ฯ
และถูกจัดเป็นกีต้าร์โปร่งที่หายาก และมีราคาสูงที่สุดในโลก ตามข้อมูลที่ซื้อขายกันในปี 2011
Martin รุ่น D-45 Prewar ถูกขายไปในราคา 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท)
และสำหรับ Martin รุ่น D-28 Prewar ขายไปในราคาประมาณ 1,000,000 กว่าบาท
ราคาจะขึ้นลงอยู่ที่สภาพหรือความสมบูรณ์ของกีต้าร์ แต่ละปีก็มีราคาแตกต่างกันออกไปตามภาวะเศรษฐกิจด้วย