G U I T A R R O O M
by music collection
ชั้น 4 โซน C ห้อง C409 ฝั่ง ISETAN,
Central World, Bangkok, Thailand 10330
ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์ 02-646-1832, 089-133-2800
เวบไซด์ www.music.co.th
แฟนเพจ http://www.facebook.com/GuitarRoomCentralWorld