สอบถามรายละเอียด/ทดสอบสินค้า ได้ที่ร้าน Music Concept
at Central World 3rd, Floor Room no. B333 Tel : 02-255-6448/9
เว็บไซด์ http://www.musicconcept.co.th/
แฟนเพ็จ https://www.facebook.com/MusicConceptthailand

Acoustic Guitar Gibson
Songwriter Deluxe Studio EC

Powerful, warm Gibson tone with elite electronics.
The Gibson Songwriter Deluxe Studio EC is an acoustic-electric guitar based on
Gibson’s big square shoulder dreadnought with performance-enhancing premium electronics
and great playability. The Songwriter Deluxe Guitar has rosewood back and sides,
a solid spruce top, and a Fishman Prefix-T with tuner for easy, full-sounding amplification.
Gibson’s luthiers have imbued the Songwriter Deluxe with a full complement of appearance details such
as mother-of-pearl inlays on the ebony fingerboard, sculpted pickguard, gold tuners with kidney buttons,
and an abalone rosette. Gibson includes a premium hardshell case with the
Songwriter Deluxe Studio EC Acoustic-Electric Guitar.

Songwriter Deluxe Studio EC Acoustic-Electric Guitar Specifications:
Square-shoulder dreadnought body
Solid spruce top
Solid rosewood back and sides
Ebony fingerboard and bridge
Mahogany neck
Fishman Prefix-T electronics system with tuner
Mother of pearl split parallelogram fretboard inlays
Abalone rosette
25-1/2″ scale
Gold tuners with kidney buttons