สอบถามรายละเอียด/ทดสอบสินค้า ได้ที่ร้าน “Music Concept”
at Central World 3rd, Floor Room no. B333 Tel : 02-255-6448/9
เว็บไซด์ http://www.musicconcept.co.th/
แฟนเพ็จ https://www.facebook.com/MusicConceptthailand

Jackson Browne SignatureJackson Browne has written and performed some of the most literate
and moving songs in popular music, and has defined a genre of songwriting charged with honesty,
emotion and personal politics. He was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 2004
and the Songwriter’s Hall of Fame in 2007.

The Gibson Acoustic-Electric Jackson Browne Model is a true collaboration between the artist
and the guitar maker and is inspired by Gibson’s fabulous Jumbo body design of the 1930’s.

Jackson worked with Gibson Montana for 5 years perfecting this “round shoulder” Jumbo.
He desired to create for upcoming generations of musicians the best acoustic guitar available —
made by Gibson — with no modern “compromise” or shortcuts in construction, design, and features.
This guitar would deliver the most natural and magical “tone quality” & superior live performance
capability anywhere on this planet.

The Gibson Jackson Browne Model design is based on the Gibson acoustic guitars Jackson has been
performing with for over a decade — that have left his audiences in awe of his natural acoustic tone on the big stage.

Gibson Guitars : Jackson Browne Signature
Acoustic-Electric Guitar Specifications:
Body Type: “round shoulder” Jumbo
Body Wood: English walnut
Top wood: Red spruce
Scale Length: 24 ¾
Neck Joint: set-in
Neck Wood: Mahogany
Fretboard: Rosewood
Neck Shape: Custom
# frets: 20
Bridge: Rosewood
Pickup Bridge: Trance Audio Lens
Controls: Outboard Volume Level
Tuners: Pearloid Waverly
Hardware color: Gold
Finish: Sunburst