รีวิวกีต้าร์โปร่ง Crafter PG-Mahogany Plus (ภาคไฟฟ้า Lr. Baggs) 

รุ่นพิเศษ ในโอกาสฉลอง 40 ปี Crafter Guitars ทดสอบได้แล้วที่ร้าน Guitar Room

และ Music Collection ทุกๆ สาขา รายละเอียดเพิ่มเติม www.Music.co.th