สัมผัส กีต้าร์โปร่ง Crafter ทั้งสองรุ่น ได้ที่ร้าน Music Collection 
รายละเอียดเพิ่มเติม... http://www.music.co.th/