ASIAN BEAT 2014 ACOUSTIC ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม (ระเบียบ และ ใบสมัคร)
คลิก http://th.yamaha.com/th/about_yamaha/asianbeat/asianbeat_2014/areaheat/

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
• เยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532) รวมวงกันได้ 1-4 คน
• กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายและบัตรประชาชน โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ th.yamaha.com
• เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ใน Acoustic Style ความยาวไม่เกิน 6 นาที
• รับสมัครพร้อมบันทึกผลงานเพื่อคัดเลือกตั้งแต่ 15 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2557 ที่โชว์รูม BEATSPOT สาขามณียา
• ประกาศรายชื่อ 15 วงที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย วันที่ 8 กันยายน 2557 ทาง th.yamaha.com

รางวัลการประกวด
• รางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมแข่ง Asian Beat Competition Grand Final 2014 เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัล Popular Vote สำหรับวงที่ได้รับการโหวตสูงสุด
• รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโหวต

รายละเอียดเพิ่มเติม (ระเบียบ และ ใบสมัคร)
คลิก http://th.yamaha.com/th/about_yamaha/asianbeat/asianbeat_2014/areaheat/