พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางดนตรี กับ
“เอก ศิริวงศ์ ณ อยุธยา” หรือ “เอก วงชะเอม”
เจ้าของบทเพลง "โสดหน้าหน้า" เพลงที่เคยได้รับความนิยมในอดีต
ติดตามผลงานกับ เอก ชะเอม (FaceBook.com/เอก ชะเอม)