สอนเล่น Acoustic Blues พื้นฐานสำหรับคนที่ต้องการเล่น BLUES

ขอบคุณสถานที่ร้าน  “World Music” (FB: World Music)