สอนเล่นกีตาร์ เพลง “อยู่ๆ ก็มาปรากฏตัวในหัวใจ”   ร้องโดย ลูกหว้า พิจิกา จิตตะปุตตะ