สิงโต นำโชค ศิลปินไทยในแนว “Surf Music” ภาคภาษาไทย ครั้งแรกของเมืองไทย