“วงตาวัน Talk & Play”
แสดงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561
เวลา 14:00 น. ราคาบัตร 1,200 บาท
สถานที่ ณ ร้าน Paking Toy

“วงตาวัน Talk & Play”
จะเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆ เล่นแบบ Acoustic พร้อมทั้งการพูดคุย

ศิลปินท่านอื่นมาร่วม Talk & Play อาทิ
พี่เขียว คาราบาว, พี่จุ้ย ศุ บุญเลี้ยง, พี่ซัน มาโนช พุฒตาล,
ปลา สุชยา The Voice 2 เป็นต้น

โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางแฟนเพจ
Wongtawan Talk & Play
https://www.facebook.com/WongtawanTalkNPlay