พาชมโรงงาน Crafter Guitars

หัวข้อ

(1/1)

[1] คุยกับเจ้าของโรงงาน CRAFTER GUITARS และ เปิดชมภายในโรงงาน

[2] รู้จัก Crafter Guitars กันหรือยัง (ตอนที่ 1)

[3] การทำ inlay สวยๆ ของ Crafter Guitars และ Finish จบกระบวกการ (ตอนที่ 4)

[4] ก้าวแรกในโรงงาน Crafter เปิดคลังไม้ Crafter และการเก็บรักษาไม้ (ตอนที่ 2)

[5] เตรียมไม้หน้า ไม้หลัง ไม้ข้าง (top back & side) Bracing/Finger-Board (ตอนที่ 3)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

Go to full version