ติดต่อลงโฆษณาบนเว็บไซด์ TEL 083-189-6789
Posts tagged "PRS Angelus acoustic guitar"
  • PRS Angelus Acoustic

    PRS Angelus Acoustic

    ความโดดเด่น ที่โครงสร้าง "Bracing" ที่ PRS ได้คิดค้นเอง เรียกว่า "PRS HYBRID Bracing" อ่านต่อ