ประกวดหนังสั้นฉลอง Music Collection ครบรอบ 30 ปี
หัวข้อ “Music changed my life”
Music Collection ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ “Music changed my life”

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่ https://music.co.th/music-collection-short-film-contest/

ติดตามอัพเดทได้ที่
แฟนเพจ https://www.facebook.com/musiccollectionthai